Air

AQUAVINE

SHARE

We're walking, walking, walking on air
We're walking, walking, walking on air
We're walking on air

I know you're out there
Why don't you come in here
I know you're out there
We're gonna walk on air
We're gonna walk on air

I know you're out there baby
I know you're out there baby
We're gonna walk, we're gonna walk
We're gonna walk on that air